حضور میلیونی مردم در حماسه 9 دی بصیرت و دشمن شناسی ملت را نشان داد
جانشین بسیج اساتید استان کرمانشاه:

حضور میلیونی مردم در حماسه 9 دی بصیرت و دشمن شناسی ملت را نشان داد

جانشین سازمان بسیج اساتید استان اظهار دشت: حضور میلیونی مردم در حماسه 9 دی 88 در اعتراض به هتک حرمت عاشورای حسینی و مقدسات مردم از سوی عده...

چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۵

اخبار

دوره توانمند سازی سرگروه های شجره صالحین برگزار شد
دوره توانمند سازی سرگروه های شجره صالحین برگزار شد
دوره توانمند سازی سرگروه های شجره صالحین برگزار شد
تصاویری از حضور اساتید در اجلاس سالانه بسیج اساتید
تصاویری از حضور اساتید در اجلاس سالانه بسیج اساتید
تصاویری از حضور اساتید در اجلاس سالانه بسیج اساتید
تصاویری از حضور اساتید بسیجی در بیت امام جمعه
1395/10/06
تصاویری از حضور اساتید بسیجی در بیت امام جمعه
تصاویری از حضور اساتید بسیجی در بیت امام جمعه